Các bạn làm theo hướng dẫn sau

- Để cánh xuống người nhân vật
- Thay đổi nhân vật
- Ra lò rèn sửa là được

View more latest threads same category: