ĐUA TOP OPEN GAME
(Thời gian 7 Ngày Open Game)

Cách tính :
  • Tính theo Xếp hạng: [Top Tổng = Top 50 Lúc 0h + Top Nạp]
  • Game thủ nào có top Tổng nhỏ nhất sẽ là thứ hạng cao nhất.
  • Nếu tổng TOP bằng nhau sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn.
  • Gcoin yêu cầu đạt giải: >= 300.000 Gcoin.
  • Giải sẽ trao trong 24h. BQT còn xem có game thủ kiện cáo gì không.
  • Ví dụ:- Game thủ A là TOP 1 Reset & TOP 3 Nạp thẻ
- Game thủ B là TOP 2 Reset & TOP 4 Nạp thẻ
- Game thủ C là TOP 3 Reset & TOP 1 Nạp thẻ
- Tổng xếp hạng của A và C đều = 4 còn tổng xếp hạng của B = 6. Vì giải thưởng sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn nên thứ hạng TOP cuối cùng sẽ tính như sau: A (Top1) đến C (Top2) đến B (Top3)Yêu cầu:
  • Giá trị thẻ nạp thấp nhất 300.000 Gcoin
  • 1 Tài khoản chỉ lấy 1 nhân vật
  • Top trên không đủ điều kiện nạp, không đẩy top dưới lên thay thế
  • Chỉ nhận 1 giải thưởng duy nhất, Gcoin nạp mốc nào, nhận giải mốc đó
Giải thưởng
:Điều Kiện
Top 1,2 nạp > 1000k
Nhận giải như bên dưới

Top 1,2 nạp > 500k
Nhận giải như bên dưới

Top 1,2 nạp > 300k
Nhận giải như bên dưới

Top Gcoin ≥ 1.000.000 1000.000 > Gcoin ≥ 500.000 500.000 > Gcoin ≥300.000
1 1 Wing 3 +11 +Luck +28 op 1 Wing 2.5 +11 +Luck +28 op 300.000
2 1 Wing 3 +9 +Luck +28 op 1 Wing 2.5 +9 +Luck +28 op 250.000
3 200.000 200.000 200.000
4 150.000 150.000 150.000
5 100.000 100.000 100.000Các nhận giải :
- Gcoin trao thẳng vào tài khoản các bạn
- Cánh đăng ký dưới bài viết trao giải theo mẫu
- Tên Nhân vật - Chủng tộc Nhận cánh - Top (1 hay 2)

View more latest threads same category: