PDA

Xem bản đầy đủ : Fix lỗi tập tin mở rộng DLL bị lỗi với UGK 15.0admin
17-12, 12:33 AM
Các bạn làm theo hướng dẫn nhé

http://i.imgur.com/LGkJVug.png
CLick chuột phải vào My computer > CHọn Properties >Chọn Thẻ Advanced >>

Ở mục Performance chọn Settings.

Tiếp tục chon thẻ >> Dataexecution Prevention


Chọn Add >> main.exe hoạc mu.exe >>OK

http://a.imageshack.us/img546/408/136e.png